Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Chủ tịch Quốc hội: Lộ diện tác giả kiêm đạo diễn vụ cướp ngân hàng ch...

Chủ tịch Quốc hội: Lộ diện tác giả kiêm đạo diễn vụ cướp ngân hàng ch...: Ai đã đưa ông Trần Trọng Phúc lên nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bảo Việt làm tay trong, hòng chiếm đoạt ngân hàng Bả...

Chủ tịch Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tung tiền tấn x...

Chủ tịch Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tung tiền tấn x...: Bà Thái Hương bỏ ra 150 tỷ xây nhà thờ Tổ Nguyễn Sinh Hùng Chuyện bà Thái Hương, Chủ tịch TH True Milk bỏ ra 150 tỷ để xây

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Nhạc Phật GiáoThứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

My 2D designs

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

[MAGAZINE] CONCEPT FOR LIVING

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

[KARAOKE] Tình Mẹ

[KARAOKE] Bài Ca Nhớ Huế

[KARAOKE] Quê Hương Dịu Kỳ


 

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Wallpaper 01


Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

[PRINTER DRIVER] HP Officejet J3680 Drivers

File information HP Officejet J3680 All-in-One Printer driver :
 • Product : HP Officejet J3680
 • file name : OJJ3600_Full_14.exe (WinXPVista7) | OJ_AIO_J3600_Full_ Win_WW_140_408.exe (Win8)
 • File Size : 278.72 MB | 277.31 MB
 • File Version : 14.0.0
 • Relase Date : 2010-08-26
 • File Contains : Setup aplication and driver printer controller for HP Officejet J3680 series and supported windows 8
 • File language : English

Download link HP Officejet J3680 Printer drivers (Direct Link) : Download WinXPVista7 |Win8 

Compatibility and system requirements :
 • Windows 8 (x86,x64)
 • Windows 7 (x86,x64)
 • WIndows Vista (x86,x64)
 • Windows XP
- all drivers Support 32bit and 64bit -

How to install drivers HP Officejet J3680 Printer for Windows :

1. Download driver HP Officejet J3680 Printer, for link download see above
2. Make sure the printer usb cable unplugged from laptop or computer
3. Open the file has been downloaded, double click on the file
4. Follow the instructions that appear during installation
5. When finished plugged usb cable and wait detecting hardware
6. When done doing test print and scan test
7. If test print and scan test is not a problem, then we have succeeded driver installation

HP Officejet J3680 Drivers download
HP Officejet J3680